FAkulti Pendidikan UKM telah melakukan beberapa transformasi baru dalam pentadbiran dan perlaksanaannya adalah seperti berikut :

Anda boleh rujuk di link yang berikut…

Governans

Laporan Transformasi

Penyelidikan Dan Inorvasi (R&D)

Kepimpinan

Akademik

Adalah diharapkan rancangan tersebut Menjadi rujukan untuk dilaksanakan dengan baik dan teliti oleh semua pihak yang sepatutnya memaikan peranan dan tanggungjawab dalam merealisasikannya…

Advertisements