IMG-20150717-WA0028

London 2011

TEMPAT LAHIR: 1967, Masjid Tanah, Melaka

TARAF PERKAHWINAN: Berkahwin

KEWARGANEGARAAN: Malaysia

JAWATAN SEKARANG: Pensyarah VK7 (JUSA C)

SEJARAH PENDIDIKAN

 1. Sekolah Rendah Datuk Tambichik Karim, Masjid Tanah (1974 – 1979)
 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Ghaffar Baba, Masjid Tanah (1980 – 1986)
 3. Universiti Putra (Pertanian) Malaysia (1988 – 1992)
 4. Universiti Kebangsaan Malaysia (1995 – 1997, 2001 – 2003)

PENGALAMAN KERJA DAN PERLANTIKAN DI SEKOLAH

 1. Guru di SMK. Muadzam Shah, Pahang (16 Julai 1992 – 31 Disember 1998)
 2. Guru Panitia Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu di SMK. Muadzam Shah, Pahang dari Januari 1993 – Disember 1997
 3. Ketua Bidang Bahasa di SMK. Muadzam Shah, Pahang dari 1 Januari 1998 – 31 Disember 1998.
 4. Perlantikan dalam kerajaan:
 • 16 Julai 1992 sebagai PPPS di SMK Muadzam Shah.
 • 1 Julai 1992 perlantikan dalam jawatan PPPS di SMK. Muadzam Shah.
 • 1 Julai 1995 sah dalam jawatan PPPS di SMK Muadzam Shah.

PENGALAMAN KERJA DAN PERLANTIKAN DI UNIVERSITI

 1. Pensyarah di Fakulti Pendidikan, UKM mulai 4 Januari 1999 – kini.
 2. Penyelaras Latihan Industri & Amali, Fakulti Pendidikan UKM mulai 1 Oktober 2005 – 31 September 2008.
 3. Penyelaras Program Diploma Pendidikan (Eksekutif), Fakulti Pendidikan UKM (mulai 1 Disember 2010 –14 Januari 2011)
 4. Ketua Jabatan Perkaedahan dan Amalan Pendidikan, Fakulti Pendidikan UKM (mulai 15 Januari 2011 – 14 Januari 2013)
 5. Ketua Jabatan Inovasi Pembelajaran dan Pengajaran, Fakulti Pendidikan UKM (mulai 15 Januari 2013 – 31 Disember 2015)
 6. Perlantikan di universiti:
 • 4 Januari 1999 perlatikan sebagai pensyarah di Fakulti Pendidikan UKM
 • 4 April 2000 disahkan jawatan sebagai pensyarah di Fakulti Pendidikan UKM
 • 25 Februari 2006 dilantik ke jawatan Pensyarah Kanan
 • 25 Ogos 2009 dilantik ke jawatan Profesor Madya
 • 2 Disember 2013 dilantik ke jawatan Profesor Gred C (VK7)

KELAYAKAN AKADEMIK/IKHTISAS

 1. Bacelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama, UPM. 1992.
 2. Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu), UKM.  1997.
 3. Ijazah Doktor Falsafah (Pendidikan Bahasa Melayu), UKM. 2004.

BIDANG KEPAKARAN

 1. Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu
 2. Kaedah Pengajaran Kesusasteraan Melayu
 3. Strategi Pembelajaran Bahasa
 4. Pendidikan Guru

BIDANG PENYELIDIKAN

 1. Kajian tentang pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan sastera Melayu
 2. Kajian tentang pendidikan guru, pendidikan guru Bahasa Melayu dan sastera Melayu.
 3. Kajian tentang strategi pembelajaran bahasa.

ANUGERAH PERKHIDMATAN

 1. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2004
 2. Anugerah Penyelidik Muda 2005 (Rumpun Sains Sosial)
 3. Anugerah Khas Perkhidmatan Kategori Makalah/Jurnal 2009 (Bidang Sains Sosial & Kemanusiaan)
 4. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2011
 5. Performance of Malaysian Journal in MyCite: 2012Top 20 authors ranked by total publication in MyCite oleh Malaysian Citation Centre, MOHE/KPT
 6. Anugerah Pasukan Penambahbaikan Kualiti (QIT) bertajuk ‘Dinamika Pengurusan Siswazah Fakulti Pendidikan UKM’-di Majlis Anugerah Inovasi UKM Ke-8 pada 28 Mei 2013

ANUGERAH PENYELIDIKAN

 1. Pingat Gangsa: Malaysia Technology Expo 2009 pada 19-21 February 2009, di Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur, anjuran Malaysian Assosiation of Research Scientist.
 2. Pingat Perak: Pertandingan Penyelidikan Pendidikan Nusantara pada 18-21 Mei 2009 di Klana Resort, Seremban, anjuran Fakulti Pendidikan, UKM dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UNRI.
 3. Pingat Gangsa: Ministry of Science, Technology & Innovation dan MINDS pada 15-17 Mei 2009, di Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur.Pingat Emas: Hari Inovasi Fakulti Pendidikan Kali Ke-2 pada 24 September 2014 bagi Kategori Inovasi Penyelidikan.
 4. Pingat Emas: Hari Inovasi Fakulti Pendidikan Kali Ke-2 pada 24 September 2014 bagi Kategori Inovasi Penyelidikan
  • Tajuk: Meningkatkan kemahiran penulisan dan aspirasi pendidikan pelajar miskin bandar melalui T-META
 5. Pingat Perak: Hari Inovasi Fakulti Pendidikan Kali Ke-2 pada 24 September 2014 bagi Kategori Inovasi Penyelidikan.
  • Tajuk: Amalan membaca kritis dalam kalangan pelajar siswazah
 6. Pingat Perak: Hari Inovasi Fakulti Pendidikan Kali Ke-2 pada 24 September 2014 bagi Kategori Inovasi Penyelidikan.
  • Tajuk: Penyusunan konsonan Bahasa Arab mengikut pelat lisan Melayu.
 7. Pingat Perak: Pertandingan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran sempena Karnival Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (K-Novasi) UKM pada 11-12 Februari 2015 di DECTAR UKM.
  • Tajuk: Pembangunan Modul Pembelajaran Berasaskan Projek Dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahasa Melayu
 8. Pingat Gangsa: Pertandingan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran sempena Karnival Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (K-Novasi) UKM pada 11-12 Februari 2015 di DECTAR UKM.
  • Tajuk: Pemantapan Kemahiran Menulis Tesis Pelajar Siswazah Melalui  Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah
 9. Pingat Gangsa: Pertandingan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran sempena Karnival Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (K-Novasi) UKM pada 11-12 Februari 2015 di DECTAR UKM.
  • Tajuk: Modul Belajar-Cara-Belajar Bahasa Melayu untuk Pelajar Wargamegara Asing di IPT Malaysia

KEANGGOTAAN PROFESIONAL

 1. Persatuan Kakitangan Akademik UKM (PKAUKM) 2005/2007 – AJK Pendidikan.
 2. Persatuan Pendidik Bahasa Melayu Malaysia – Ahli.
 3. Panel dan Penggubal Soalan Kertas 922/2 Sijil Tinggi Peperiksaan Malaysia 2006 – kini.
 4. Persatuan Kakitangan Akademik UKM 2007-2009 – Naib Yang Dipertua 2 PKAUKM.
 5. Persatuan Linguistik Malaysia – Ahli seumur hidup (No. Ahli: SH 0067)
 6. Persatuan Kakitangan Akademik UKM 2009-2011 – Ahli Jawatankuasa

Keluarga

IMG-20150717-WA0065

Family Picture

IMG-20150717-WA0024                   IMG-20150717-WA0039                   IMG-20150717-WA0045

 

 

 Advertisements