Dimaklumkan bahawa Dr. Zamri sudah membentuk satu jawatankuasa yang terdiri daripada pelajar-pelajar Sarjana Pendidikan Kesusasteraan Melayu. Ketua JK ini ialah Pn. Aniza (0137287123).  

Justeru semua pelajar PHD dan Sarjana Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu diminta menghubungi beliau dan membincangkan:

1.   Tesis Sarjana (kena bentang usulan/dapatan kajian),

2.   Kertas ProjekSarjana  – pelajar Kertas Projek 2 di bawah selaiaan Dr. Zamri, Dr. Jamaludin dan Datin Juriah perlua membentangkan Kertas Projek 2, 

3.   PHD – kena bentang Usulan/Kemajuan/Pemantapan dalam seminar ini.

Kita kena sama-sama uruskan Seminar Pascasiswazah Pendidikan BM & KM ini sehingga berjayaImage

Advertisements