Assalamualaikum dan Salam sejahtera.
Dimaklumkan bahawa  Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu Vol. 2, Bil. 1 (Mei 2012) telah dimuat turun melalui laman web: http://www.ukm.my/jpbm. Saudara/i boleh memuat turun 10 artikel yang berkaitan pendidikan Bahasa Melayu. Bagi saudara/i yang ingin menulis/menyumbang artikel, boleh berhubung dengan Prof. Madya Dr. Zamri Mahamod untuk penerbitan Vol. 2, Bil. 2 (November 2012).Adalah dimaklumkan bahawa jurnal yang diterbitkan berwasit.
Advertisements