Pelajar-pelajar sarjana diminta membentangkan kertas kerja seminar 2 mengikut kumpulan masing-masing dalam masa 10 minit.Kertas kerja lengkap perlu dihantar pada masa seminar tersebut.

Advertisements